ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เชียงใหม่ วิทยุสื่อสาร เฮชเอสไฟว์• ศูนย์จำหน่าย-บริการ-ติดตั้ง วิทยุสื่อสาร/อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
• จำหน่าย ติดตั้ง อุปกรณ์กู้ภัย
- สัญญาณไฟ
- ระบบ CCTV (กล้องวงจรปิด)
- ระบบตู้สาขา (PABX)
- ระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ
- ระบบหอเตือนภัยไร้สายอัตโนมัติ

อีกทั้งยังมีการบริการ ซ่อม บำรุงอุปกรณ์สือสารต่างๆ โดยทีมงานช่างมืออาชีพ

สินค้าแนะนำ